Nieuws artikelen

Het belang van temperatuurrecorders in de koudeketen van vaccins

Het belang van temperatuurrecorders in de koudeketen van vaccins Voordat een vaccin aan een patiënt kan worden toegediend, gaat er een heel traject aan vooraf. Net als alle producten doorlopen vaccins een keten met daarin meerdere schakels. De omstandigheden binnen die keten kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de vaccins. Vaccins zijn bijvoorbeeld heel gevoelig voor temperatuur en licht, meer nog dan gewone geneesmiddelen. Temperatuur en licht hebben directe invloed op de werking en houdbaarheid van vaccins en kunnen leiden tot derving.

Gemak en tijdswinst temperatuurbewaking vaccins met LogTag Online

Gemak en tijdswinst temperatuurbewaking vaccins met LogTag Online Dat het waarborgen van de voorgeschreven temperatuurmarges in de koudeketen van vaccins en medicijnen voorop staat, is een voldongen feit. De veiligheid van de patiënt staat immers centraal. Afwijkingen in de temperatuurmarges kunnen leiden tot een verkorte houdbaarheid of verminderde werking van het vaccin of medicijn. Daarom is het van cruciaal belang dat deze temperatuurmarges continu worden gemonitord. Doorgaans worden hier temperatuurrecorders, ook wel dataloggers genoemd, voor toegepast. Echter gaat de registratie vaak gepaard met veel administratieve handelingen. Om dit proces eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken, is LogTag Online ontwikkeld.

Bescherm uw Farma supply chain

Bescherm uw Farma supply chain De veiligheid van patiënten staat altijd voorop. De supply chain van medicijnen dient te voldoen aan ketenbrede protocollen, waaronder op het gebied van temperatuuromstandigheden. Of dat nu tijdens het transport van de fabrikant in India naar de luchthaven is, tijdens het luchttransport zelf, of op de locatie van opslag en toediening, zoals een zorginstelling of apotheek. Wanneer medicijnen worden blootgesteld aan temperaturen buiten de gestelde marges, kan dit leiden tot kwaliteitsverlies. Door het toepassen van de meest passende bescherming, wordt dit voorkomen.

Kwetsbaarheid farmaceutische distributieketen door corona

Kwetsbaarheid farmaceutische distributieketen door corona 3,5 miljoen ton aan farmaceutische producten per jaar wordt per schip getransporteerd, 0,5 miljoen ton per jaar gaat per vliegtuig. Hoewel 20 jaar geleden het grootste deel van de medicijnen werd geproduceerd in Europa, Amerika en Japan, zijn tegenwoordig China en India de hoofdleveranciers. De grootste reden hiervoor is dat farmaceutische bedrijven geen grote winst meer konden maken door te kleine marges. Produceren in een land met lage productie- en loonkosten leek de oplossing. Helaas geeft deze werkwijze de laatste jaren problemen, met de huidige coronacrisis als dieptepunt.