Nieuws artikelen

Het zachtfruit seizoen begint weer

Het zachtfruit seizoen begint weer Het gaat goed met de consumptie van zachtfruit. De verwachting is dat het consumptievolume van blauwe bessen, frambozen, aardbeien en bramen de komende jaren sterk toeneemt. Hiermee groeit ook de uitdaging om een assortiment aan te bieden dat van constante hoge kwaliteit is. De lat ligt hoog. Kwaliteit hangt sterk samen met op elkaar afgestemde processen in de keten, waarbij het toepassen van oplossingen die derving tegengaan niet mag worden overgeslagen.

Bananen, hoe kunnen wij het proces optimaal begeleiden?

Bananen, hoe kunnen wij het proces optimaal begeleiden? Inmiddels meer dan 100 jaar worden er bananen naar West-Europa verscheept en gedurende die periode zijn er niet veel grote aanpassingen geweest. Enkele aanpassingen hebben transport, het rijpen van bananen, en opslag en distributie doen verbeteren. Van grote trossen bananen in koelschepen naar kleinere bananenclusters verpakt in dozen, van bananenschepen naar containervervoer, van Normal Atmosphere (NA) naar Controlled Atmosphere (CA).