Nieuws artikelen

Vanuit de zee naar over zee – vervoer van zout

Vanuit de zee naar over zee – vervoer van zout Praxas helpt bedrijven om hun risico’s in kaart te brengen en oplossingen te bieden om de risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. De voorkeur gaat uit naar het voorkomen van schade door deze risico’s. We zien daarom graag dat klanten preventief contact met ons opnemen zodat schades tijdens transport voorkomen worden.

Om mensen te informeren en te helpen om hun goederen te beschermen, delen wij graag een aan Praxas voorgelegde case met daarbij de door ons geboden oplossing.

Bescherm uw lading - Transport en logistiek

Bescherm uw lading - Transport en logistiek Jaarlijks gaat voor miljarden aan goederen verloren als gevolg van ladingschade tijdens opslag en transport. Vocht, schimmel, breuk, diefstal, warmte, kou. Risico's waaraan goederen worden blootgesteld tijdens het transport. Over zee, in de lucht, of over het spoor of de weg. Wereldwijd. Ladingschade vindt niemand prettig. U als transportverantwoordelijke niet, maar de klant ook niet. Gelukkig is ladingschade vrij eenvoudig te voorkomen. Praxas biedt de meest passende oplossing voor uw probleem. Voor ieder risico een oplossing.

De invloed van tarmac temperaturen op goederentransport

De invloed van tarmac temperaturen op goederentransport Wanneer de temperatuur gedurende de zomerperiode flink kan oplopen, neemt ook het risico op derving van temperatuurgevoelige producten in de distributieketen toe. Temperatuurschommelingen zorgen ervoor dat de kwaliteit van deze goederen wordt aangetast, met een hoog dervingspercentage als gevolg. Deze temperatuurschommelingen worden niet alleen veroorzaakt door de weerscondities. De temperatuur van het asfalt kan op warme dagen namelijk aanzienlijk hoger zijn dan de luchttemperatuur. Op westelijke luchthavens zijn metingen verricht, en we concludeerden dat wanneer de buitenlucht een temperatuur van +28 °C heeft, dit kan leiden tot een asfalttemperatuur van maar liefst +55°C. Dit is een aanzienlijk temperatuurverschil van bijna 30°C, veroorzaakt door de warmte die het asfalt vasthoudt na directe zonnestraling.

Laden en lossen op de luchthaven vindt veelal plaats op asfalt en het is ook niet ongebruikelijk dat pallets of goederen soms een tijdje buiten het vliegtuig of de loods worden geplaatst. Hierdoor wordt het temperatuurrisico alleen nog maar meer verhoogd en is het advies om voorzorgsmaatregelen te nemen.