Nieuws artikelen

De impact van temperatuur op goederentransport

De impact van temperatuur op goederentransport Het is winter in Nederland en als we de weerberichten moeten geloven blijft het voorlopig koud. Wanneer u uw goederen in deze periode exporteert vanuit Nederland of België naar bijvoorbeeld het Midden-Oosten, kunnen we wel stellen dat deze, indien onbeschermd, worden blootgesteld aan extreme temperatuurwisselingen. Van distributiecentrum naar luchthaven, van opslag naar vliegtuig, het luchttransport zelf, van vliegtuig naar depot, van vrachtwagen naar eindklant. Elke schakel kent zijn eigen temperatuuromstandigheden. Het is voor u als exporteur van dervinggevoelige producten als bloemen of AGF hoogstwaarschijnlijk een herkenbare uitdaging Wat gebeurt er met uw product bij blootstelling aan deze temperatuurpieken- en dalen?

Vochtschade? Niet meer met de Praxas Container Pack

Vochtschade? Niet meer met de Praxas Container Pack Derving in de logistieke keten. Maar liefst 500 miljard dollar aan goederen gaat ieder jaar weer verloren door schades die zijn ontstaan tijdens zeetransport. In de huidige trend van duurzaamheid en het liefst zo min mogelijk verspilling past dit niet meer. En is dit cijfer in werkelijkheid niet vele malen hoger? Is er bijvoorbeeld rekening gehouden met de waarde van vervolgschades, tijdsinvesteringen, de impact op de transportverzekering, uw reputatie en de klanttevredenheid? We zullen allemaal beseffen dat verspilling in de logistieke keten niet bijdraagt aan de meest optimale en efficiënte bedrijfsvoering. Wat zou het voor u betekenen als schades niet meer voorkomen tijdens het zeetransport?

Vocht in een container en het effect daarvan op uw goederen

Vocht in een container en het effect daarvan op uw goederen Vervoer per container is een economische en veilige keuze om goederen te vervoeren. Er zijn altijd wel 5 tot 6 miljoen containers op zee, waar ook ter wereld, wanneer dan ook. In deze containers worden uw goederen vervoerd. En vrijwel ieder product, van staal tot papier, van hout tot textiel, is gevoelig voor vocht. Door vocht kan derving optreden en daarom is het belangrijk om de hoeveelheid vocht zoveel mogelijk te reduceren. Maar hoe ontstaat vocht nou eigenlijk en wat zijn de gevolgen?

De invloed van tarmac temperaturen op goederentransport

De invloed van tarmac temperaturen op goederentransport Wanneer de temperatuur gedurende de zomerperiode flink kan oplopen, neemt ook het risico op derving van temperatuurgevoelige producten in de distributieketen toe. Temperatuurschommelingen zorgen ervoor dat de kwaliteit van deze goederen wordt aangetast, met een hoog dervingspercentage als gevolg. Deze temperatuurschommelingen worden niet alleen veroorzaakt door de weerscondities. De temperatuur van het asfalt kan op warme dagen namelijk aanzienlijk hoger zijn dan de luchttemperatuur. Op westelijke luchthavens zijn metingen verricht, en we concludeerden dat wanneer de buitenlucht een temperatuur van +28 °C heeft, dit kan leiden tot een asfalttemperatuur van maar liefst +55°C. Dit is een aanzienlijk temperatuurverschil van bijna 30°C, veroorzaakt door de warmte die het asfalt vasthoudt na directe zonnestraling.

Laden en lossen op de luchthaven vindt veelal plaats op asfalt en het is ook niet ongebruikelijk dat pallets of goederen soms een tijdje buiten het vliegtuig of de loods worden geplaatst. Hierdoor wordt het temperatuurrisico alleen nog maar meer verhoogd en is het advies om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Een nieuwe kijk op samenwerking in de keten

Een nieuwe kijk op samenwerking in de keten Voedselverspilling is overal. Van producent tot consument en alle schakels daartussen. Het percentage verspilling, nog voordat het product de consument heeft bereikt, is te hoog. Niet alle partijen zijn zich echter bewust van de derving die plaatsvindt of van de rol die zij kunnen spelen in de voorkoming ervan. Als leverancier van beschermings- en controlemiddelen streeft Praxas naar een zo veilig mogelijke distributieketen om verspilling van voedsel te voorkomen. Praxas stelt zich ten doel om organisaties in de voedselindustrie meer bewustwording bij te brengen van de mogelijke risico's in hun keten. Risico's die leiden tot onnodige verspilling die naast het ethische aspect van het weggooien van voedsel ook hoge kosten met zich mee kunnen brengen.

Bewustwording is een eerste stap in het tegengaan van voedselverspilling. Weten wat er wordt weggegooid, waarom dat gebeurt en in welke schakel geeft een duidelijke kijk op het probleem. Praxas analyseert samen met haar klanten waar de knelpunten in de keten liggen. Op basis van deze analyse biedt Praxas de best passende en kwalitatief hoogwaardige oplossing.