Een nieuwe kijk op samenwerking in de keten

Een nieuwe kijk op samenwerking in de keten

Voedselverspilling is overal. Van producent tot consument en alle schakels daartussen. Het percentage verspilling, nog voordat het product de consument heeft bereikt, is te hoog. Niet alle partijen zijn zich echter bewust van de derving die plaatsvindt of van de rol die zij kunnen spelen in de voorkoming ervan. Als leverancier van beschermings- en controlemiddelen streeft Praxas naar een zo veilig mogelijke distributieketen om verspilling van voedsel te voorkomen. Praxas stelt zich ten doel om organisaties in de voedselindustrie meer bewustwording bij te brengen van de mogelijke risico's in hun keten. Risico's die leiden tot onnodige verspilling die naast het ethische aspect van het weggooien van voedsel ook hoge kosten met zich mee kunnen brengen.

Bewustwording is een eerste stap in het tegengaan van voedselverspilling. Weten wat er wordt weggegooid, waarom dat gebeurt en in welke schakel geeft een duidelijke kijk op het probleem. Praxas analyseert samen met haar klanten waar de knelpunten in de keten liggen. Op basis van deze analyse biedt Praxas de best passende en kwalitatief hoogwaardige oplossing.

Risico's in de voedselketen

De meest voorkomende risico's in de voedselketen zijn ethyleen, schimmel. vocht, temperatuur en breuk. Risico's die tijdens opslag en transport kunnen leiden tot verspilling en dus verlies en grotendeels te voorkomen zijn door de innovatieve oplossingen die Praxas biedt.

Kennis en synergie

Door haar jarenlange ervaring binnen verschillende sectoren heeft Praxas ruime kennis opgedaan op het gebied van kwaliteitscontrole- en behoud. Kennis van de ene sector past Praxas toe in andere sectoren waardoor de beste oplossingen worden geboden om de veiligheid in een distributieketen te optimaliseren. Praxas focust zich op kennisdeling en deelt haar know-how dan ook graag met haar klanten. Kennis inzetten als middel om gezamenlijk een hoger doel te bereiken, past dan ook perfect in de missie en visie van het bedrijf.

 

Oplossingen

Met oplossingen die verspilling in de voedselketen terugdringen, kunnen bedrijven kosten besparen. Dit vraagt wel om een nieuwe kijk op samenwerking in de keten. Praxas stelt zich ten doel doel om zoveel mogelijk kennis op het gebied van risico's te verzamelen door verschillende ketenpartijen aan elkaar te koppelen. Op dit moment wordt er dan ook hard gewerkt aan het opzetten van een community die deze samenwerking kan realiseren.

 

Door alle schakels bij elkaar te brengen, kennis met elkaar te delen en de samenwerking met elkaar aan te gaan, kan zoveel mogelijk voedselverspilling worden voorkomen. Dat is waar Praxas naar streeft!

 

Toekomst

Praxas is vooruitstrevend, ambitieus en heeft een innovatieve kijk op de keten. Het bedrijf is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om voedselverspilling in elke ketenschakel te beperken en, zo mogelijk, te voorkomen. Kennisdeling en synergie moeten hier een aanzienlijke bijdrage in leveren.

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.