Nieuws artikelen

Het belang van temperatuurrecorders in de koudeketen van vaccins

Het belang van temperatuurrecorders in de koudeketen van vaccins Voordat een vaccin aan een patiënt kan worden toegediend, gaat er een heel traject aan vooraf. Net als alle producten doorlopen vaccins een keten met daarin meerdere schakels. De omstandigheden binnen die keten kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de vaccins. Vaccins zijn bijvoorbeeld heel gevoelig voor temperatuur en licht, meer nog dan gewone geneesmiddelen. Temperatuur en licht hebben directe invloed op de werking en houdbaarheid van vaccins en kunnen leiden tot derving.

Gemak en tijdswinst temperatuurbewaking vaccins met LogTag Online

Gemak en tijdswinst temperatuurbewaking vaccins met LogTag Online Dat het waarborgen van de voorgeschreven temperatuurmarges in de koudeketen van vaccins en medicijnen voorop staat, is een voldongen feit. De veiligheid van de patiënt staat immers centraal. Afwijkingen in de temperatuurmarges kunnen leiden tot een verkorte houdbaarheid of verminderde werking van het vaccin of medicijn. Daarom is het van cruciaal belang dat deze temperatuurmarges continu worden gemonitord. Doorgaans worden hier temperatuurrecorders, ook wel dataloggers genoemd, voor toegepast. Echter gaat de registratie vaak gepaard met veel administratieve handelingen. Om dit proces eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken, is LogTag Online ontwikkeld.

Een nieuwe update voor de Logtag Analyzer, wat betekent dit voor u?

Een nieuwe update voor de Logtag Analyzer, wat betekent dit voor u? Het is algemeen bekend dat Praxas verspilling van goederen in de logistieke keten wil voorkomen door toepassing van de juiste producten om de kwaliteit tijdens het transport te waarborgen. U bent al op de goede weg. Met de LogTag® datarecorders creëert u inzicht in de temperatuur en luchtvochtigheid gedurende het transport en opslag van uw producten. Zo komt u erachter op welke momenten de producten blootgesteld worden aan risico’s. Wanneer dit vaak voorkomt kunt u ervoor kiezen om uw producten extra te beschermen met bijvoorbeeld een droogmiddel of een Praxas Container Pack.