Zeetransport van staalproducten: ladingschade door corrosie

Zeetransport van staalproducten: ladingschade door corrosie

Niets zo vervelend als ladingschade als gevolg van vocht in de zeecontainer. Helaas komt het vaak voor, met alle gevolgen van dien. Want hoe goed je ook verzekerd bent, je wordt altijd geconfronteerd met de gevolgen van een afgekeurde lading. Denk aan de kosten voor het opnieuw produceren en transporteren van de producten, de tijdsinvestering die opnieuw moet worden gedaan om de producten alsnog bij de klant te krijgen, verhoogde premies voor de transportverzekering. Maar ook het imago van het bedrijf alsmede de klanttevredenheid kunnen een deuk oplopen.

Staaltransport over zee

Volgens de cijfers van Eurofer, een Europees netwerk van ijzer- en staalproducenten, werden er in 2019 maar liefst 20,5 miljoen ton staalproducten vanuit Europa geëxporteerd.[I] Het grootste deel daarvan bereikte via zeeschepen zijn bestemming.

 

Als je staal, of producten die uit staal of aluminium gemaakt zijn, exporteert, moet je rekening houden met de risico’s die verbonden zijn aan het transport op zee.[II] Staal is immers een product dat erg schadegevoelig is. Stel je even voor dat je klant jouw goederen ontvangt en roestschade ontdekt. Dat wil je natuurlijk tot elke prijs vermijden. Je reputatie en je relatie met de klant staan op het spel.

 

Roestschade door condensatie

 

Corrosie is een chemische reactie. Als staal langere tijd in contact staat met water en zuurstof gaat het materiaal oxideren, en wordt er roest gevormd. Roest maakt het staal bros en kan producten die gemaakt zijn van staal of aluminium beschadigen.

 

Bij zeetransport is het dus belangrijk om de binnenzijde van de container droog te houden. Daarom worden staalproducten steeds in een droge omgeving bewaard voor ze geladen worden. De container wordt eerst grondig schoongemaakt en gedroogd. Stof wordt zo goed mogelijk verwijderd, want stof kan vocht vasthouden en de kans op atmosferische corrosie verhogen.[III]

 

Zelfs als bij het laden alle richtlijnen goed gevolgd zijn, is het probleem niet opgelost: ook tijdens het transport is er risico op roestschade. Je kunt immers nooit alle vocht uit de container verwijderen.

 

De lucht in de container, net als de lucht om je heen, bevat een bepaalde hoeveelheid waterdamp. Waterdamp is water in gasvorm, maar wanneer dit gas in aanraking komt met een koud oppervlak wordt het vloeibaar. Zo ontstaan er kleine condensatiedruppeltjes op de binnenkant van de container en op de lading. Dit creëert de ideale omstandigheden voor roestvorming.

 

Waarom de temperatuur belangrijk is

De temperatuur speelt een belangrijke rol in condensatievorming. Het dauwpunt is de temperatuur waarop waterdamp helemaal verzadigd is.[IV] Als de omgevingstemperatuur onder het dauwpunt zakt, wordt de lucht vochtiger en verhoogt de kans op condensatie als die vochtige lucht een koud oppervlak bereikt.


Het dauwpunt varieert sterk van plaats tot plaats. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe dichter het dauwpunt ligt bij de omgevingstemperatuur en hoe kleiner het temperatuurverschil dat nodig is voor condensatie. De binnenzijde van de container kan een ander dauwpunt hebben dan de buitenlucht.

 

Bij zeetransporten schommelt de temperatuur aanzienlijk. Je hebt te maken met de temperatuurverschillen tussen dag en nacht, de afwisselende weersomstandigheden en de verschillende klimaatzones. Dat betekent dat zonder extra bescherming de kans erg hoog is dat de temperatuur in de container tijdens het transport onder het dauwpunt zakt.

 

Er is een oplossing voor dit probleem. Door containerisolatiemateriaal kunnen we de temperatuur in de container zo stabiel mogelijk houden. Daarnaast gebruiken we droogmiddelen om zoveel mogelijk vocht uit de lucht te trekken en zo de luchtvochtigheid te verlagen.

 

Een oplossing voor het probleem

Roestvorming en het vermijden van ladingschade zijn problemen waar elke exporteur van staal of producten van staal of aluminium mee te maken krijgt. Elk product dat niet meer verkocht kan worden is er één te veel. Elke ontevreden klant is er één te veel.

 

Gelukkig zijn er oplossingen voor dit probleem. Je kunt ladingschade door corrosie vermijden, en daar hoef je geen hele grote investering voor te doen. Het Praxas Container Pack combineert containerisolatie, droogmiddelen en datarecorders. Deze hulpmiddelen beperken het vocht in de containerlucht en houden tegelijkertijd de temperatuur in de container stabiel.

 

Zo krijgt condensatie geen kans, en kan roestvorming vermeden worden.

 

 

[I] https://www.eurofer.eu/assets/Uploads/European-Steel-in-Figures-2020.pdf

[II] lees ook deze case: Export van stalen paardenboxen met het Praxas Container Pack

[III] A Master’s Guide to The Carriage of Steel Cargo, published by the Standard Club, Augustus 2021

[IV] https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/vochtigheid

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.