Minder kwaliteitsverlies bloemen door ketentransparantie

Minder kwaliteitsverlies bloemen door ketentransparantie

Dat data-inzicht bijdraagt aan een efficiënte logistieke bloemenketen, hebben veel bloemenexporteurs al mogen ervaren. In de bloemensector wordt al enige tijd gebruik gemaakt van de track & trace oplossing van Praxas. Deze oplossing biedt tijdens het transport van bloemen real-time inzicht in locatie, temperatuur, luchtvochtigheid, schok en licht.

Track & trace geeft inzicht in locatie en temperatuurverloop in de logistieke keten. Hierdoor kan men precies zien waar de hiaten zitten en zijn de verbeterpunten eenvoudig te detecteren. Op basis hiervan kan een optimalisatieslag worden gemaakt in de supply chain.

Track & trace wordt voornamelijk toegepast op zendingen die temperatuurgevoelig zijn en waarbij het complex is om de data retour te ontvangen. Ook bij regelmatig claimende klanten kan track & trace worden gebruikt om meer inzicht te geven in wat er dan misgaat en waar.

Data biedt kansen om verspilling van bloemen te reduceren

Er zijn diverse redenen te noemen waarom inzicht in de bloemenketen belangrijk is. Bloemen zijn zeer gevoelig voor temperatuuromstandigheden. Doordat de bloemen de hele wereld overgaan is de kans aanwezig dat ze worden blootgesteld aan temperatuurfluctuaties. Dit kan een negatieve impact hebben op de kwaliteit en houdbaarheid van de bloemen.

 

Met de track & trace oplossing van Praxas zijn bloemenbedrijven in staat om de logistieke keten inzichtelijk te maken en te optimaliseren. De beschikbare data geeft een steeds beter beeld van waar de kwetsbare schakels zich bevinden. Op basis hiervan kan een verbetertraject worden ingezet, om zo verspilling van bloemen te kunnen reduceren.   

 

De voordelen van track & trace in de bloemensector

Het belangrijkste voordeel is wel dat kwaliteitsverlies en daardoor verspilling van bloemen wordt voorkomen doordat met de verzameling aan data steeds beter inzicht wordt verkregen in wat er in de logistieke keten gebeurt. Op basis hiervan kan de keten worden verbeterd waardoor de kans op schade in de toekomst kleiner wordt. Daarnaast is het een groot voordeel dat de data real-time beschikbaar is waardoor direct zichtbaar is waar iets speelt. Ook bespaart het veel tijd, doordat bedrijven zelf in control zijn over de data. De gebruiker ziet dat de zending bij een klant is aangekomen, dus ze hoeven niet te wachten op data vanuit de klant.

 

Bloemen worden over het algemeen door middel van luchttransport geëxporteerd. Hierbij bestaat de kans dat de bloemen worden blootgesteld aan temperatuurfluctuaties. Met track & trace is dit te monitoren`, zodat direct duidelijk wordt waar het probleem zich voordoet. Hierop wordt vervolgens actie ondernomen, zoals het combineren van de tracker met een ademende cargo cover.

 

Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk platform

Het cloud-gebaseerde platform geeft toegang tot de zendingen, altijd en overal, real-time en op ieder device. Dit biedt veel kansen. Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, met goede opties om het transport te kunnen analyseren. Bovendien biedt het de mogelijkheid om duidelijke rapporten over het transport te genereren.

 

Wat betekent track & trace voor de bloemensector?

De track & trace oplossing van Praxas is een innovatie om de bloemensector verder te helpen, en de kwaliteit van de supply chain naar een hoger niveau te tillen. In de bloemensector zal track & trace steeds vaker toegepast worden. Data is cruciaal om een optimalisatieslag te kunnen maken die daadwerkelijk ergens op is gebaseerd. Op basis van data kan worden bijgestuurd waar dat nodig is, en onder aan de streep bespaart men hierdoor op tijd en geld.

 

Meer informatie over track & trace?

Track & trace wordt niet alleen toegepast in de bloemensector. Ook in veel andere sectoren wordt track & trace gebruikt om data te verzamelen die gebruikt kan worden om de supply chain te optimaliseren. Denk aan bederfelijke goederen in de foodsector, of waardevolle goederen zoals medicatie. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem gerust contact met ons op.

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.