Hoe de logistieke sector bijdraagt aan de klimaatdoelen

Hoe de logistieke sector bijdraagt aan de klimaatdoelen

Het is vandaag de Internationale Dag van de Ijsbeer. Deze wordt sinds 2011 jaarlijks gehouden op 27 februari om aandacht te vragen voor het leefgebied van de ijsbeer. Het is namelijk van levensbelang dat men zich bewust wordt van de impact die de wereldwijde opwarming van de aarde en het zee-ijs heeft op de ijsberen. Om die reden wordt aandacht gevraagd om manieren te vinden die de CO2-uitstoot zouden kunnen verminderen.

Welke impact heeft de transportsector op de CO2-uitstoot?

De doelstellingen op dit gebied zijn fors. De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs. Er zullen grote maatregelen moeten worden genomen om deze vergaande CO2-reductie te realiseren. Zo ook in de logistieke sector. Bijna 25 % van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door transport. Tussen de 30 en 40% daarvan komt door het transport van goederen. Wat velen niet weten is dat 80% van de handel in fysieke goederen wereldwijd via zee wordt vervoerd. Als er niets wordt gedaan, kan de uitstoot in 2050 tussen de 50 en 250% meer worden. Toch is vervoer per schip nog altijd de meest efficiënte vorm van vervoer als wordt gekeken naar CO2-uitstoot. Als al deze goederen via weg of lucht vervoerd zouden worden, zou de uitstoot nog vele malen hoger zijn. 

 

Welke initiatieven zijn er al genomen om de CO2-uitstoot te verminderen?

Er zijn al vele initiatieven genomen om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Maar dat dit een uitdaging is, is een feit. De economie is gegroeid, en daarmee ook de vraag naar transport. Meer logistieke bewegingen betekent meer CO2-uitstoot. Een structurele benadering van CO2-uitstoot kan daarom niet langer uitblijven. De grootste winst valt te behalen in het overstappen op ‘groene’ grondstoffen en energie en optimaal (her)gebruik.

 

(Samen)werken naar een oplossing

Om het duurzaamheidskarakter van de logistieke sector te vergroten, teneinde de doelen te behalen, is samenwerking nodig. Gelukkig zien we binnen de transportsector dat verschillende partijen hun handen ineenslaan voor CO2-reductie. Met name op het gebied van het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot van bedrijven, zodat de benodigde stappen kunnen worden gezet. Een goed inzicht in de uitstoot laat bedrijven namelijk zien waar concrete verbetermogelijkheden liggen die winst opleveren. Ook het optimaliseren van de logistieke keten kan een wezenlijke bijdrage leveren aan CO2-reductie. Het toepassen van directe levering, het combineren van deelzendingen, efficiënter transport. Veel logistieke bedrijven bekijken samen met hun klant waar op dit gebied winst valt te behalen. Waar ook een grote verandering zichtbaar is, is het toepassen van alternatieve brandstoffen. Fossiele grondstoffen zoals olie en kolen zijn een van de boosdoeners als het gaat om CO2-uitstoot. Veel bedrijven vervangen deze door duurzame brandstoffen. Zo kunnen elektriciteit of biobrandstoffen de fossiele brandstoffen vervangen. Het eerste fossielvrije zeevrachttransport is inmiddels gerealiseerd.

 

Initiatieven die er toe doen

De impact van de wereldwijde opwarming van de aarde is enorm, en niet alleen voor de ijsbeer. We zijn blij te zien dat er zoveel initiatieven worden ontwikkeld die de aandacht vestigen op manieren om CO2-uitstoot te verminderen. Hier zijn we allemaal verantwoordelijk voor, in welke sector dan ook. Want wij in de basis streven naar minder verspilling van goederen door ladingschades, is CO2-reductie zeker ook een aandachtspunt. Het raakt ons namelijk allemaal. Wat is uw bijdrage aan CO2-reductie?

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.