De zeecontainer - een van de grootste revoluties in de moderne tijd

De zeecontainer - een van de grootste revoluties in de moderne tijd

Je staat er niet direct bij stil, maar samen met het internet is de vrachtcontainer een van de grootste revoluties in de moderne tijd. In de jaren 30 is de container als transporteenheid uitgevonden, maar pas in 1955 werd hij echt in gebruik genomen op een containerschip. In 1966 werd de eerste container gelost in de haven van Rotterdam. Waar het eerder maanden duurde om de vracht van de ene kust naar de andere te verschepen en de kans op schade nog behoorlijk groot was, bleek het nu mogelijk om dezelfde lading in een week van kust naar kust te brengen, waarbij de kans op schade was afgenomen. Hierdoor werd internationale handel op grote schaal mogelijk. De container is de basis voor een moderne bevoorradingsketen en een enorme globalisering die heeft plaatsgevonden. Het heeft afval verminderd, oorlogen gewonnen en mensen in nood geholpen.

Vijf tot zes miljoen containers op zee

Op elk moment van iedere dag zijn er vijf tot zes miljoen containers op zee.  Ongeveer 90% van de bulkgoederen worden per schip vervoerd in containers. Machines, onderdelen, chemische producten en levensmiddelen vinden hun plek in de container voordat ze over de oceaan worden vervoerd. De zeecontainer heeft het belangrijke voordeel dat hij heel eenvoudig van het ene transportmiddel op het andere kan worden overgeladen, onder meer in multimodale havens waar water-, spoor- en autowegen samenkomen. Containers maken het vervoer van stukgoederen veel goedkoper dan vroeger. Voor stukgoederen zijn ze dan ook bijna de enige manier van transport geworden in gespecialiseerde containerhavens zoals Rotterdam, Zeebrugge en Antwerpen. Het containervervoer blijft toenemen, ook als de rest van de economie vertraagt.

 

Lege containers deel van transportvolume

Het nadeel van containers is dat ze leeg even veel ruimte innemen als vol. Op haventerreinen, opslag- en overslagplaatsen en op de schepen neemt hij dus kostbare ruimte in waar geen betaalde lading staat. Het vervoer van lege containers maakt een substantieel deel uit van het transportvolume en kost de bevrachters veel geld, al kunnen ze dit vaak wel gemakkelijk terugverdienen doordat het transport van volle containers, in de andere richting, wel geld oplevert.

 

De container als deel van het schip

Een container bestaat uit een basis en 4 ijzeren zijposten, die het totale gewicht van 8 à 9 containers moet kunnen dragen, wanneer ze op elkaar gestapeld zijn. In de container ligt doorgaans een houten vloer, die het zwaar te verduren heeft door al die lading en palletwagens die eroverheen rijden. Een container wordt beschouwd als een deel van het schip. Wanneer een container niet zeewaardig is, wordt de container niet toegelaten op het schip. Daarom is het belangrijk de container goed te beschermen tegen allerlei risico’s. Een container heeft heel wat te verduren op zee. Denk maar eens aan temperatuurverschillen, wind en regen. Na ongeveer 15 jaar op zee is de container afgeschreven en worden ze vaak verkocht aan een ijzerhandelaar of een andere opkoper.

 

Welke typen zeecontainers zijn er?

De meest gevoerde containers zijn 20ft, 40ft en 40 ft HC. De 40-ft container is de populairste container wereldwijd. Een 20-ft container kan wel 28 ton dragen, wat neerkomt op 1 ton per kubieke meter. Wanneer zware ladingen, zoals metaal, papier en hout verscheept moeten worden is dit dus een prima oplossing. Daarnaast is het een goed  alternatief voor als er geen 40-ft container gevuld kan worden.

 

Een 40-ft High Cube is een container die een foot hoger is dan de normale containers, maar welke “slechts” 26 ton kan dragen, wat minder is dan de 20-ft container dragen kan. Door zijn grote volume is deze container geschikt voor relatief lichte vrachten die in grote hoeveelheden worden vervoerd, zoals bijvoorbeeld elektronica, textiel of meubels.

 

Welk type containers onderscheiden we?

- Standaard container: staal of aluminium, meestal gebruikt voor stukgoederen.

- Thermische containers: geïsoleerde containers.

- Open top containers: open bovenkant welke afgedekt kan worden met zeil. Handig voor producten die anders te groot zijn om in een container te passen.

- Platform containers: met verdikte bodem, handig voor het transport van zware goederen.

- Tankcontainer: ziet eruit als tank met hekwerk eromheen. Wordt gebruikt om vloeistof te vervoeren.

- Insulated container: deze worden door een externe koelmotor gekoeld maar komen niet meer vaak voor. Isoleren ten behoeve van temperatuurstabilisatiekan ook op andere manieren.

- Bulk container: voor het vervoeren van bulk goederen.

 

Containers zijn niet meer weg te denken uit ons logistieke beeld. Ze dragen bij aan een snellere overslag, er is minder kans op diefstal en er is minder kans op beschadiging mits de container is voorzien van de juiste beschermingsmiddelen. Praxas kan u hierin het juiste advies geven. Heeft u last van vochtschade? Of wilt u juist meer inzicht in de temperatuuromstandigheden tijdens de reis. Neemt u gerust contact met ons op en we vertellen u er graag alles over.

 

Bron: Wikipedia

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.