Dauwpunt bereikt? Grote kans op vochtschade aan goederen in container

Dauwpunt bereikt? Grote kans op vochtschade aan goederen in container

Iedere container bevat vocht, ook al is dit niet altijd zichtbaar. Al voordat de goederen in de container worden geladen zal een meting met 100% zekerheid uitwijzen dat er vocht (waterdamp) in de lucht zit. Vocht zit in de containervloer die is schoongemaakt, in de pallets die enige tijd buiten hebben gestaan, en in het verpakkingsmateriaal waarin de goederen zijn verpakt. Op het eerste gezicht kan dus de perceptie bestaan dat de container droog is, terwijl de hoeveelheid onzichtbaar vocht in de lucht aanzienlijk kan zijn.

 

Temperatuurschommelingen

Temperatuurschommelingen gedurende het transport zorgen ervoor dat de waterdamp in de lucht condenseert, en in vloeistof verandert. Begrippen die met betrekking tot dit natuurkundig proces vaak worden genoemd zijn relatieve luchtvochtigheid en dauwpunt.

 

Verschil relatieve luchtvochtigheid en dauwpunt

U vraagt zich waarschijnlijk af wat nu het grote verschil is tussen dauwpunt en relatieve luchtvochtigheid. De hoeveelheid vocht in de lucht ten opzichte van de hoeveelheid vocht die de lucht kán bevatten, is de relatieve luchtvochtigheid. Dit percentage kan schommelen door toevoer van warme of koude lucht. Naarmate de temperatuur daalt, zal de relatieve luchtvochtigheid stijgen. Bij het bereiken van 100% relatieve luchtvochtigheid, is de lucht verzadigd en ontstaan druppels of condens. Dat kan in de vorm van mist, dauw, rijp of in een container als condens en containerregen.

 

Het dauwpunt is in feite de temperatuur waarbij de lucht met waterdamp verzadigd is, zodat er condensatie optreedt. Er is geen vaste waarde voor het dauwpunt, want dit is afhankelijk van de hoeveelheid waterdamp in de lucht en de mate van temperatuurschommelingen. Bij een relatieve luchtvochtigheid van 100% is het dauwpunt gelijk aan de luchttemperatuur.

 

Condensatie

Condensatie is een natuurkundig proces waarbij water overgaat van damp in vloeibare toestand: de waterdamp gaat over in waterdruppeltjes. In een zeecontainer spreken we dan van condens of  containerregen. Dit ontstaat wanneer de dauwpunttemperatuur is bereikt. Vocht in een container kan ernstige gevolgen hebben voor de goederen die erin worden vervoerd. Denk maar eens aan natte dozen, losgelaten labels, corrosie, schimmelvorming en stank. Derving is het gevolg en dat is nu net wat we willen voorkomen.

 

Hoe we vocht geen kans geven

Zoals gezegd is er altijd vocht in een container, en dit is ook bijna niet te voorkomen. De uitdaging is dan ook om de vocht die in de lucht zit niet op het verzadigingspunt te laten komen waarop het wordt omgezet in waterdruppels: condensatie. Dit creëer je door temperatuurschommelingen te stabiliseren. Met de Praxas Container Pack wordt de container dusdanig beschermd dat de kans dat het dauwpunt wordt bereikt nihil is. Dit is ook te zien in de grafiek hieronder.

Zonder bescherming varieert de temperatuur flink en het dauwpunt gaat daar in mee. Ook de luchtvochtigheid is hoog. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe dichter het dauwpunt ligt bij de temperatuur van de lucht. De kans dat de temperatuur het dauwpunt bereikt is groot. U weet inmiddels wat er dan gebeurt. Door het toepassen van de Praxas Container Pack wordt in de container een klimaat gecreëerd dat ervoor zorgt dat de temperatuur, ondanks temperatuurschommelingen van buitenaf, stabiel blijft. U ziet dat de luchtvochtigheid sterk daalt en stabiel blijft, en dat het verschil tussen luchttemperatuur en dauwpunt groter wordt.

 

Beschermen van uw goederen

Het is een natuurkundig spel dat soms ingewikkeld uit te leggen valt, maar het zegt veel over de omstandigheden waarin goederen in een container kunnen verkeren. Maar liefst 500 miljard dollar aan goederen gaat jaarlijks verloren als gevolg van containerschade, waarvan tien procent te wijten is aan vocht. Dit zijn schrikbarende cijfers, en ons doel is deze de komende jaren sterk te reduceren, met als belangrijkste middel de Praxas Container Pack.

Bekijk hier de video hoe de Praxas Container Pack werkt.

 

Kijk voor meer informatie op containerpack.praxas.com of neem contact met ons op. Wij kunnen u alles vertellen over het product, de toepassing, de kosten en wat het u uiteindelijk oplevert.

 

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.