Duurzaamheid gaat verder dan de eigen schakel in de keten

Duurzaamheid gaat verder dan de eigen schakel in de keten

Duurzaamheid is de noodzakelijke trend van nu. Ontelbare initiatieven zijn inmiddels gelanceerd met als doel een duurzamere wereld te creëren. Minder voedsel weggooien, recycling, wonen zonder aardgas, zonnepanelen… We worden ons allemaal meer en meer bewust van de impact van ons handelen op het klimaat. Ook bedrijven zetten zich steeds meer in om verspilling tegen te gaan en dat beschouwen wij als een zeer positieve ontwikkeling. Toch lijkt het een uitdaging te zijn om verspilling ketenbreed aan te pakken. Duurzaamheid gaat namelijk verder dan alleen de eigen schakel.

Duurzaamheidsagenda

Veel organisaties hebben een eigen duurzaamheidsagenda waarbij vaak hetzelfde doel wordt nagestreeft: een kleinere footprint achterlaten op deze wereld. Dit is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling, echter is het van belang rekening te houden met het gegeven dat elke wijziging in het logistieke proces invloed heeft op de andere schakels in een keten. Het kan zelfs zo zijn dat wanneer een schakel een programma voor zichzelf heeft opgezet, dit negatieve invloed heeft op de andere schakels. Een gecoördineerde aanpak, ketenbreed, waarbij duurzaamheidsprogramma’s op elkaar worden afgestemd, is de oplossing.

 

Ketenbrede verspilling

Verspilling komt in de hele keten voor: tijdens de oogst of productie, wanneer de goederen staan opgeslagen, tijdens het transport of bij de verwerking tot eindproduct. Waar we voorheen dachten dat verspilling vooral aan het einde van de keten, bij de consument, plaatsvond, zijn we nu op een punt gekomen dat ook de schakels binnen de keten zich bewust zijn van de negatieve impact  van verspilling. We zien dat veel bedrijven een duurzaamheidsstrategie hanteren en het tegengaan van verspilling een belangrijk onderwerp vinden. Dit gaat samen met een veranderende markt. Bedrijven produceren steeds meer build-to-order waardoor er minder massaproductie plaatsvindt. Het voordeel hiervan is dat er kleinere hoeveelheden grondstoffen worden geproduceerd omdat alleen dat wordt geproduceerd wat besteld is. Alleen hierdoor is al sprake van minder verspilling. Ook zien we dat consumenten steeds meer tailor-made producten willen. Echter, kleinere hoeveelheden grondstoffen en tailor-made producten veroorzaken wel weer meer transportbewegingen en meer verpakkingen. Om de duurzaamheidsinitiatieven binnen de schakels en de eisen vanuit de markt op elkaar af te stemmen, is een ingewikkelde taak. Maar door de verschillende schakels in een keten meer met elkaar te laten samenwerken kan dit wel beter worden gecoördineerd.

 

Duurzaamheid in transportschakel

Een belangrijke schakel in de keten is het transport. Duurzaamheid heeft ook in de logistieke sector zijn intrede gedaan. Doordat het aantal transportbewegingen toeneemt is het een uitdaging om de CO2-uitstoot te reduceren. Het zou zomaar kunnen dat de sector in de toekomst moet gaan transformeren om de ladingsgraad te verbeteren en de capaciteit van magazijnen efficiënter te benutten door een betere samenwerking. Consumenten kiezen steeds vaker voor tailor-made producten die goed gerecycled kunnen worden. Transporteurs kunnen gaan denken aan een closed-loop systeem zodat ze faciliteren in het gehele proces: van grondstof tot product en mogelijk zelfs de retourstroom van goederen (recycling).

 

De containerscheepvaart boekt reeds flinke vooruitgang met CO2-reductie door het verladen van klimaatneutrale zeevracht, fossielvrij zeevrachttransport en laagzwavelige brandstof. In de klimaatstrategie van de International Maritime Organization (IMO) wordt ingezet op halvering van de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2008. Een prachtig doel, net als ons doel om in 2050 geen verspilling van goederen meer te hebben tijdens containertransport. Iets waar je wat ons betreft nog te weinig over hoort.

 

Ladingschade creëert hoge verspillingsgraad

500 miljard dollar aan goederen gaat jaarlijks verloren door schade die is ontstaan tijdens containertransport. Een schrikbarend hoog cijfer dat niet bijdraagt aan een positieve uitwerking van de duurzaamheidsstrategieën van bedrijven. Dan kan er nog zoveel aandacht worden gegeven aan het verduurzamen van de productieprocessen, wanneer een deel van de goederen de consument niet eens bereikt door schade tijdens het transport, hoe duurzaam is de keten dan nog? Het blijft ketenbreed moeilijk om een balans te vinden tussen de economische, sociale en milieuaspecten. Waarom zou één schakel in de keten investeren in een duurzame schakel, terwijl in de schakel erna wellicht minder duurzaam wordt gehandeld?

 

Wij zien daarom graag een intensievere samenwerking tussen producteigenaar, transporteur, verzekeringsmaatschappij en eindklant. Zij zouden met elkaar moeten afstemmen welke risico’s op schade er bestaan voor het specifieke product en het type transport, waarna gezamenlijk bekeken wordt welke bescherming er wordt toegepast om het product vrij van schade te laten arriveren op de exportbestemming.

 

Schakelbrede bewustwording

Praxas speelt hierin een bemiddelende rol door beide schakels bewust te maken van de risico’s. In veel schadegevallen is vocht in de container de boosdoener. Met name bij overzees transport veroorzaken temperatuurwisselingen containerregen, wat desastreuze gevolgen heeft voor de lading in een container. Denk maar eens aan schimmelvorming, nat verpakkingsmateriaal, losgelaten labels en roestvorming. Als we kijken naar duurzaamheid in de logistieke keten, zal ladingschade hier niet positief aan bijdragen. Naast het moeten weggooien van goederen, is ook de impact van ladingschade op de bedrijfsprocessen groot. De administratieve afwerking, het opnieuw inplannen van een transport, het informeren van de klant… En dan niet te vergeten opnieuw een container die per zeevracht dezelfde route gaat afleggen. Hoe duurzaam is dat?

 

Minder verspilling door transportbescherming

Door het toepassen van de juiste bescherming voorkom je ladingschade en kunnen we de verloren 500 miljard dollar aan goederen terugbrengen naar een lager cijfer. Ons doel is verspilling in de transportschakel sterk reduceren door het bieden van passende beschermingsoplossingen. Door het voorkomen van ladingschade dragen wij ons steentje bij aan een duurzamere wereld. Hierbij zijn wij ervan overtuigd dat een intensievere ketensamenwerking tussen de diverse schakels, ook concurrentie-overschrijdend, nog meer zal bijdragen aan minder verspilling. Het delen van kennis op dit gebied kan al veel doen, net als het meetbaar maken van de resultaten. Inzicht geven in elkaars initiatieven en resultaten, het gesprek met elkaar aangaan en samen de impact vergroten.

 

Praxas vermindert verspilling: de resultaten

Praxas heeft tot nu toe meer dan 2.000.000 transporten beschermd en meer dan 375.000 transporten gecontroleerd. Wilt u weten hoe u verspilling in uw logistieke keten kunt reduceren? Neem contact met ons op en samen maken we de keten duurzamer.

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.