Distributie coronavaccin vraagt om ketenbrede logistieke samenwerking

Distributie coronavaccin vraagt om ketenbrede logistieke samenwerking

Er is ontzettend veel om te doen. Dagelijks worden we geconfronteerd met berichten over de ontwikkeling van het coronavaccin. Wie ontwikkelt het meest effectieve vaccin, wanneer is het beschikbaar en voor wie? Waar vindt straks de productie plaats, en hoe zit het met de wereldwijde distributie? Maar niet alleen de ontwikkeling van het vaccin is een uitdaging. Logistieke vraagstukken dienen zich aan; de supply chains voor vaccins zijn immers zeer complex. Er zijn veel aspecten waar rekening mee moet worden gehouden, en de vraag is of de (logistieke) wereld daar klaar voor is.

Grensoverschrijdend samenwerken

Grensoverschrijdend samenwerken is complex maar cruciaal om het coronavaccin wereldwijd te kunnen verspreiden. Er zijn echter vele obstakels die dit in de weg staan. Door corona richten  veel landen zich vooral op hun eigen (economisch) herstel. Daarnaast is de luchtvrachtcapaciteit beperkt en zijn de transportkosten gestegen. Wie draagt deze kosten? Hoe bereiken de vaccins straks de minder welvarende landen? Daarbij vraagt de distributie van vaccins om specifieke, complexe kennis, kunde en ervaring van alle schakels in de distributieketen. Samenwerking tussen de schakels is meer dan ooit noodzakelijk.

 

Logistieke uitdagingen

Naar verwachting wordt 800.000 ton vaccins wereldwijd verdeeld vanuit de productielocaties. Waar deze productielocaties zich bevinden is op dit moment nog niet bekend, maar naar verwachting bevinden deze zich in China, India, Europa of de Verenigde Staten.

 

De grootste uitdaging is misschien wel om de logistieke keten wereldwijd zo te organiseren, dat het vaccin met kwaliteitsbehoud aan de patiënt kan worden toegediend. Grofweg ziet de distributieketen van een vaccin er als volgt uit:

Men verwacht voornamelijk problemen tijdens het transport van het vaccin. Doorgaans worden vaccins per luchtvracht getransporteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een omgevingstemperatuur die stabiel is. De vaccins worden gekoeld vervoerd. De verwachting is echter dat het coronavaccin mogelijk bij vriestemperaturen van -20 tot -80 graden Celcius moet worden bewaard, en pas 6 uur voor toediening ontdooid mag worden. Dit vraagt om een protocol waar de huidige logistieke stromen onvoldoende op zijn afgestemd. Een ketenbrede maar ook wereldwijde gezamenlijke aanpas is dus cruciaal. Al met al zal het een complex vraagstuk zijn hoe deze temperaturen kunnen worden gewaarborgd.

 

Waarborgen van vriestemperaturen

Gekoelde luchtvrachten met farmaceutische producten zijn business as usual. Luchtvracht in diepvriestemperaturen is echter van een andere orde, en relatief onbekend in de luchtvaart. Zeker als we spreken over het te verwachten volume. Daarbij komt dat droogijs, wat noodzakelijk is om de lading op de gewenste temperatuur te houden, erg zwaar is en dus meer gewicht toevoegt aan het transport.

 

Het coronavaccin zal wereldwijd verspreid moeten worden. Hierbij hebben we te maken met verschillende klimaatzones. Het zal een uitdaging worden om de vereiste temperatuur, dat het vaccin nodig heeft om de kwaliteit te behouden, te garanderen op luchthavens in het Midden-Oosten of Afrika. De lading hoeft maar even op het gloeiendhete asfalt op het vliegveld te staan, en de temperatuur zou zomaar buiten de marges kunnen vallen. Met alle gevolgen van dien. Bovendien dient de luchthaven over diepvriesmagazijnen met voldoende capaciteit te beschikken. In heel Afrika zijn er slechts vier luchthavens die hieraan voldoen. Hoe zorgt men er dan voor dat het vaccin conform de protocollen wordt verspreid?

 

Monitoren van temperaturen van het grootste belang

Dat het ketenbreed monitoren van temperaturen van groot belang is, is ons allen bekend. Op die manier kan worden gesignaleerd of de vaccins binnen de gestelde temperatuurmarges zijn gebleven. Temperatuurrecorders worden toegevoegd aan de lading en geven inzicht in het verloop van temperatuur. Het probleem is alleen dat deze verantwoordelijkheid niet altijd door meerdere schakels wordt gedragen. Om gedurende de hele keten, van productielocatie tot aan patiënt, de temperatuur te kunnen monitoren, is een gezamenlijk plan, waarbij alle schakels betrokken zijn, noodzakelijk.  

 

Last-mile groot risico voor kwaliteit vaccin

Heel complex en niet altijd inzichtelijk is de last-mile, het laatste stukje van de keten. Hoe de koelfaciliteiten zijn geregeld, is vaak lokaal bepaald. In ons land is op de weg voldoende koelcapaciteit in de vorm van koelwagens beschikbaar, maar hoe zit dat met diepvriestemperaturen? Koelboxen kunnen wellicht een oplossing bieden, maar ook dit kent weer beperkingen in bijvoorbeeld de tijd die er tussen schakels als magazijn en huisarts zit. Kortom, een zeer complex vraagstuk dat een beroep doet op ketenbrede creativiteit, samenwerking en ontwikkeling. 

 

Er zullen vroegtijdig protocollen moeten worden opgesteld en vastgelegd, die wereldwijd en ketenbreed worden gedragen. Dit om te voorkomen dat een niet complete aanpak van de logistieke keten leidt tot verspilling en kwaliteitsverlies van het coronavaccin.

 

Meer weten over temperatuur monitoring van vaccins in de logistieke keten?

Praxas adviseert over de juiste beschermingsmiddelen om de kwaliteit van vaccins tijdens opslag en distributie te behouden. Hierbij staat de veiligheid van de patiënt altijd voorop. Veel van onze klanten bevinden zich in de medische en farmaceutische sector, en maken reeds gebruik van onze temperatuurrecorders en cargo covers. Wij vertellen u graag hoe wij uw producten kunnen beschermen.

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.