Het belang van nauwkeurige temperatuurmetingen voor de opslag van vaccins

Het belang van nauwkeurige temperatuurmetingen voor de opslag van vaccins

Om de effectiviteit van vaccins te behouden, is het cruciaal om ze op de juiste temperatuur te bewaren. Als vaccins buiten het optimale temperatuurbereik worden bewaard, kan hun kracht snel afnemen. Daarom is het belangrijk om de temperaturen in koelkasten, vriezers en containers waarin vaccins worden opgeslagen, nauwlettend in de gaten te houden en te registreren. Door dit zorgvuldig te doen, kunnen we ervoor zorgen dat de gemeten temperaturen overeenkomen met de werkelijke temperaturen die de vaccins ervaren. Dit vereist een gestructureerde toepassing van de beste methoden en praktijken. Het negeren hiervan kan leiden tot het toedienen van verzwakte vaccins die geen adequate immunisatie bieden, of tot onnodig verlies van waardevolle voorraden.

De vaccinkoudeketen

Vaccins zijn levende biologische producten die kwetsbaar zijn voor schade door zowel hoge als lage temperaturen. Wanneer de kracht van een vaccin eenmaal verloren is, kan deze niet worden hersteld. Dit kan resulteren in een verminderde immuunrespons, wat betekent dat het vaccin mogelijk niet de gewenste bescherming biedt. Het probleem is dat aangetaste vaccins er niet anders uitzien, dus het is moeilijk om te detecteren wanneer ze zijn blootgesteld aan temperaturen buiten het aanvaardbare bereik. Alleen door het consequente gebruik van geschikte opslagapparatuur en -procedures kan de effectiviteit van het vaccin worden gegarandeerd.

 

Verbetering van de temperatuurstabiliteit

Zelfs als er koelapparatuur wordt gebruikt die speciaal voor medisch gebruik is ontworpen, moeten vaccins zo worden bewaard dat de temperatuurstabiliteit wordt gemaximaliseerd. Enkele gemeenschappelijke punten die wereldwijd worden erkend als beste praktijken zijn onder andere:

 

 • Bewaar elk type vaccin in de originele verpakking en in een aparte container.
 • Plaats de vaccins vijf tot tien centimeter van de muren, het plafond, de vloer en de deur van de unit.
 • Bewaar vaccins niet in enig deel van de unit waar de temperatuur niet stabiel is of er niet voldoende luchtstroom is, zoals direct onder de ventilatieopeningen, in laden of op de deurplanken van de koelkast.
 • Plaats of bewaar geen andere voorwerpen dan vaccins, verdunningsmiddelen en waterflessen in opslagruimtes.
 • Als andere medicijnen en biologische producten in dezelfde eenheid als vaccins moeten worden bewaard, moeten ze duidelijk gemarkeerd zijn en in aparte containers of bakken van vaccins worden bewaard.
 • Schik de vaccins in rijen en zorg ervoor dat er ruimte tussen zit om de luchtcirculatie te bevorderen.

Bij sommige koelkasten kan het plaatsen van waterflessen in het apparaat helpen om een ​​stabiele temperatuur te behouden, ondanks het veelvuldig openen en sluiten van de deuren van het apparaat, of bij een stroomstoring. Indien gebruikt, moeten deze flessen op de bovenste plank en op de vloer worden geplaatst, en in de deurrekken.

 

Verbetering van de temperatuurstabiliteit

Hoewel koelkasten en diepvriezers doorgaans zijn uitgerust met hun eigen temperatuurregelaars en gegevensregistratiefuncties, is het niet aan te raden hier uitsluitend op te vertrouwen, omdat dit een enkelvoudig punt van falen kan vormen. Het is van belang dat de gebruikte digitale datalogger onafhankelijk is van de stroomvoorziening van de koelkast zelf en daarom wordt gevoed door batterijen.

 

Belangrijke kenmerken voor nauwkeurige en betrouwbare temperatuurbewaking van opgeslagen vaccins zijn onder meer:

 • Nauwkeurig binnen ± 0,5°C (± 1°F)
 • Display met de huidige, minimum- en maximumtemperaturen
 • Alarm voor temperaturen buiten het bereik
 • Registratie-interval, programmeerbaar door de gebruiker, om temperaturen minimaal elke 30 minuten te meten en te registreren
 • Indicator voor lage batterijspanning
 • Afneembare, gebufferde sonde die de vaccintemperaturen nauwkeurig weergeeft

 

Potentieel schadelijke temperatuurschommelingen kunnen worden verborgen als de opname-intervallen langer zijn dan een paar minuten, en dus zullen effectieve dataloggers korte log-intervallen combineren met een geheugen dat lange perioden kan opslaan die met dergelijke intervallen zijn geregistreerd.

 

Alle dataloggers moeten bovendien worden geleverd met een kalibratietestcertificaat volgens nationale normen.

 

Gebufferde temperatuursondes

Een belangrijk, maar vaak over het hoofd gezien aspect van het monitoren van de temperatuur van vaccins is dat het meten van alleen de luchttemperatuur in de koelkast of vriezer niet voldoende is. Telkens wanneer de deur wordt geopend, verandert de lucht, wat een andere thermische traagheid heeft dan de vaccins zelf. Glycol heeft vergelijkbare thermische eigenschappen als vaccinpreparaten en dus zorgt het gebruik van een sonde die in een fles glycol is verzegeld ervoor dat de gemeten metingen nauwkeurig de temperaturen weerspiegelen die door de vaccins worden ervaren en niet alleen de lucht in de koelkast.

 

Kalibratie en onderhoud

Kalibratie is een proces waarbij de nauwkeurigheid van een individuele datalogger wordt gecontroleerd, los van de standaardnauwkeurigheid van het loggermodel. Daarom moeten temperatuurloggers bij levering worden geleverd met een kalibratietestcertificaat waarop het serienummer van die specifieke eenheid staat vermeld. Omdat de prestaties van de verschillende onderdelen binnen de logger in de loop der tijd kunnen veranderen, moeten kalibratietests regelmatig worden herhaald, meestal elke 12 maanden zoals door de fabrikant is voorgeschreven. Moderne digitale dataloggers hebben meestal geen ander onderhoud nodig, behalve het vervangen van de batterijen zodra de indicator aangeeft dat de batterij bijna leeg is. Om ervoor te zorgen dat de temperatuurregistratie continu blijft functioneren, is het belangrijk om op elke locatie waar loggers worden gebruikt een reservevoorraad batterijen bij de hand te hebben.

 

Conclusies

Bij de opslag van vaccins in de koude keten zijn er twee belangrijke manieren waarop dingen mis kunnen gaan, maar beide kunnen worden voorkomen door nauwkeurig de temperatuur bij te houden.

 

De eerste is dat vaccins die lang genoeg aan te hoge of te lage temperaturen zijn blootgesteld om de potentie te verminderen, kunnen worden geïdentificeerd en uit gebruik kunnen worden genomen.

 

De tweede is het voorkomen van de onnodige verkoop van vaccinvoorraden die een verlies aan potentie lijken te hebben, maar die feitelijk onbeschadigd zijn en nog steeds effectieve immunisatie zullen bieden.

 

De kosten die gepaard gaan met het verlies en de vervanging van gecompromitteerde vaccins mogen niet worden onderschat. Volgens officiële cijfers had de vaccinverspilling in Groot-Brittannië alleen al in 2018 een waarde van minstens £6,3 miljoen. Public Health England accepteert dat dit waarschijnlijk te weinig wordt gerapporteerd en dat de werkelijke financiële kosten dus nog groter zullen zijn.

 

Voor PDF klik hier

 

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.