Search

Reduceer het aantal claims door minder schade in de keten

Voor u als verzekeraar is het van belang om grip te houden op uw portefeuille en de schadelast te beperken. Er zijn echter tal van factoren die van invloed zijn op het wel of niet schadeloos arriveren van goederen op de eindbestemming. Goederen worden in de gehele logistieke keten blootgesteld aan risico's, die niet zullen worden geminimaliseerd zolang er geen maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan vocht en schimmel, veroorzaakt door blootstelling aan sterke temperatuurwisselingen. Zolang bedrijven verzekerd zijn en duidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt, is er niets aan de hand. Toch? Nee, vinden wij. Praxas erkent het belang van het reduceren van derving van goederen tijdens transport en opslag. Jaarlijks gaat wereldwijd voor 500 miljard aan goederen verloren door containerschade, waarvan zeker 10% te wijten is aan vocht. Dit percentage moet omlaag en deze visie delen we graag met u. We kunnen ons namelijk voorstellen dat u als verzekeraar gebaat bent bij minder derving en daarmee minder claims.

Ons doel? Het aantal claims reduceren door het realiseren van minder schade in de logistieke keten. Hoe doen wij dat?

 

Hoe doen wij dat?

Door kennisdeling

Praxas is al bijna 20 jaar specialist in het beschermen van goederen tijdens transport en opslag. Met de opgebouwde kennis en expertise helpt Praxas organisaties om hun dervingspercentage omlaag te brengen teneinde meer rendement te creëren. 

Door transparantie in de keten

Praxas voert tests uit tijdens diverse transporten om exact in kaart te kunnen brengen wat er gebeurt tijdens een transport. Op basis hiervan kan de meest passende oplossing worden geboden.

Meer info >>

Door samenwerking met de klant

Er is geen vaste oplossing. Ieder transport is uniek en kent andere omstandigheden. Ook kan de ene oplossing voor een bedrijf goed werken, terwijl het voor een ander bedrijf juist niet werkt. Praxas gaat samen met de klant op zoek naar de beste oplossing en gaat hierbij voor een intensieve samenwerking, waarbij een gezamenlijk doel wordt nagestreefd: 0% derving.

Meer informatie?

Bedrijfsnaam:
Aanhef:

Naam:
E-mail:
 Required
Telefoonnummer:
 Required
 Send