Search

Temperatuur

Temperatuurmonitoring zorgt voor gewenste condities

Temperatuurverschillen ontstaan zodra warmte en koude bronnen elkaar afwisselen en daardoor invloed hebben op de temperatuur van de lucht of producten. Deze warmte en koude bronnen kunnen werkelijk van alles zijn en zijn zonder hulpmiddelen erg moeilijk te controleren. Een goed voorbeeld zijn het weer en de verschillende klimaten over de hele wereld. Tegenwoordig beschikken we over voldoende middelen om producten in bepaalde temperatuurcondities te vervoeren, echter blijft het een uitdaging om de gewenste condities te behouden.

Temperatuurverschillen tijdens geconditioneerd transport en opslag zijn ongewenst, omdat ze leiden tot een ongelijkmatig verloop van de kwaliteit van het vervoerde product, terwijl afnemers een uniform product wensen. Hoe kwalijk die temperatuurverschillen zijn, hangt vooral af van de tijdsduur van het transport en de temperatuurgevoeligheid van het vervoerde product. In ieder geval is het zo dat bij kleinere temperatuurverschillen transport over langere afstanden mogelijk wordt.

Met een datarecorder worden de (verplichte) controlemetingen geautomatiseerd. De datarecorder registreert automatisch de temperatuur en biedt een exacte registratie van de temperatuurverschillen tijdens het transport of de opslag.

Met thermoboxen kunnen goederen op kleine schaal worden beschermd tegen temperatuurinvloeden van buitenaf. Daarbij kunnen eutectische elementen worden toegevoegd om de goederen voor een bepaalde tijd stabiel te houden. 

Klik rechts voor meer informatie over datarecorders, koelelementen en thermoboxen.