Search

Schimmel

Schimmeloplossingen dragen bij aan minder afgekeurde vrachten

Schimmelvorming is vaak een aanwijzing dat er iets mis is gegaan in de distributieketen. Naast de onderbrekingen in de koelketen, met condensvorming tot gevolg, kan dat te hoge relatieve luchtvochtigheid zijn tijdens het transport en de opslag. Initiële besmetting met sporen en hygiëne spelen uiteraard ook een rol. Naast fysieke schade aan producten zorgt schimmelvorming ook voor een zeer negatief effect op de perceptie van klanten en controleurs. Hierdoor kunnen hele vrachten afgekeurd worden en doet het geen goed aan het vertrouwen die relaties in een bedrijf hebben.

Om schimmelvorming tegen te gaan dient de RV (relatieve luchtvochtigheid) tijdens opslag en transport preventief laag gehouden te worden. Dit wordt gedaan door droogmiddelen toe te passen in bijvoorbeeld de containers, of door een mobiele droogunit die strategisch in de opslag wordt geplaatst. Beide oplossingen zullen er passief en/of actief voor zorgen dat het RV niveau gestabiliseerd wordt zodat schimmelgroei wordt beperkt. Mocht u al last hebben van schimmels op stellingen, deuren en wanden, dan kan dit gemakkelijk worden behandeld met een industrieel reinigingsmiddel.

Klik rechts voor meer informatie over droogmiddelen en reinigingsmiddelen.