Search

Igunga Eco-Village project Tanzania

Het Igunga district in Tanzania heeft te kampen met de gevolgen van klimaatverandering (overstromingen, langdurige droogte, aantasting milieu). Ziektes en plagen teisteren de gewassen en kuddes, wat leidt tot lage landbouwproductie en veesterfte. Bovendien zorgt de traditionele manier van landbouw voor nog meer druk op de natuur: overbegrazing, afname bodemvruchtbaarheid en verlies van water. Er is gebrek aan kennis over duurzame landbouw. In sommige delen biedt viskweek een lucratieve inkomstenbron, maar ook hier mist men de juiste kennis.

Praxas hecht waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en vanuit die gedachte hebben wij besloten een donatie te doen aan het Igunga Eco-village project in Tanzania dat wordt gecoördineerd door Heifer Nederland. Hiermee worden boeren-gemeenschappen geholpen om zich beter aan te passen aan en te anticiperen op klimaatveranderingen. Het project loopt vanaf april 2015 en loopt door tot september 2019.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project. Ook in de nieuwsbrief wordt eens per kwartaal een update gegeven. Nog niet ingeschreven? Dat kunt u hier doen.

Aanpak

Dit project is een samenwerking tussen Heifer, Aqua For All, Icipe en de lokale Tanzaniaanse overheid, met steun van de EU. In het project worden boeren-gemeenschappen geholpen om zich beter aan te passen aan en te anticiperen op klimaatveranderingen. Om dit te bereiken worden er in 9 dorpen ‘Ecovillages’ opgezet. In deze dorpen wordt een duurzame omgang met de leefomgeving gestimuleerd, door gebruik te maken van technieken die hun succes al in andere gebieden hebben bewezen. Denk hierbij aan wateropslag en –recycle technieken, natuurlijke gewasbescherming, bomenaanplant, houtbesparende ovens, solar lampen en biogas. De projectdeelnemers kiezen in samenwerking met de lokale overheid welke technieken 2 het meest geschikt zijn voor hun gebied. De gekozen technieken worden samen met de deelnemers getest en waar nodig bijgestuurd.

Projectperiode

April 2015 - september 2019

Doelgroep

Kwetsbare rurale gemeenschappen

Aantal gezinnen

12.000

Focuspunten

  • Leertraject duurzame klimaatadaptatie
  • Toegang tot water
  • Verbetering landbouwproductie
  • Beter beheer natuurlijke hulpbronnen
     

 

Gezinnen ontvangen

  • Praktische trainingen klimaattechnieken
  • ​Zaden voor natuurlijke gewasbescherming
  • Kippen of vissen

 

Bereik

Dit project zet in op het verbeteren van kennis en toepassing van klimaatadaptatie-technieken van 6.000 families en een verbeterde lokale besluitvorming rondom milieu. De focus ligt met name op trainingen en het leren van de toegepaste technieken. Daarnaast ontvangt een aantal families zaden voor natuurlijke gewasbescherming en kippen of vissen. Naast deze directe groepen profiteren nog eens 6.000 andere families van dit project. Zij krijgen eveneens verbeterde toegang tot water en profiteren van een duurzame leefomgeving (vruchtbare grond, meer schaduw door boomaanplant, regelgeving ter bescherming van de natuur). Het project bereikt hiermee 72.000 boeren en boerinnen.

Over Heifer

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie en maakt deel uit van het Heifer International netwerk, dat al in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en armoede door het plaatsen van jonge koeien (heifers in het Engels). In 1999 is Heifer Nederland opgericht.