Search

Praxas actueel

Ketenbrede logistieke aanpak is de oplossing voor derving Article Rating

Ketenbrede logistieke aanpak is de oplossing voor derving

Schade tijdens transport en opslag, veroorzaakt door vocht, breuk, schimmel, ethyleen, temperatuurschommelingen, diefstal of verlies, is geen onbekend fenomeen binnen de sector Transport & Logistiek. Goederen worden in de distributieketen voortdurend blootgesteld aan verschillende risico’s, waar ze niet altijd tegen bestand zijn. Het blijft daarom een grote  uitdaging om transporten dusdanig te organiseren dat producten uiteindelijk schadeloos bij de eindgebruiker terecht komen. Nu valt af te vragen of dit slechts een kwestie is van aansprakelijkheid en wettelijke richtlijnen en op welke wijze de vervoerder, dan wel de verzender, verzekerd is tegen beschadiging of verlies van goederen tijdens het transport. Bob van Velden, oprichter en directeur van Praxas, denkt van niet.

‘Een beschadigd of verloren product kent meerderde nadelen. Te denken valt aan de impact op de ketenefficiëntie, wanneer goederen niet volgens planning arriveren bij de eindklant en het traject opnieuw moet worden ingezet. De afwikkeling bij de verzekeringsmaatschappij, ook een kwestie van tijd en geld. In beide gevallen wordt weer een deel van die kostbare capaciteit gevraagd, die wat mij betreft beter kan worden besteed”, aldus Bob van Velden. “Bovendien”, geeft hij aan, “is de kans groot dat in het geval van een beschadigd of verloren transport, de eindklant ontevreden is. Hij heeft zijn zending immers niet, te laat, of defect ontvangen. Dit kan van invloed zijn op de samenwerking in de toekomst.”

Praxas voorkomt derving

Praxas heeft een heel duidelijk doel, en dat is het voorkomen van derving. Hierbij wordt met name ingezoomd op het begin van de distributieketen. Waar bij veel organisaties pas iets wordt gedaan als het leed al is geschied, kijkt Praxas voorafgaand aan het transport naar de mogelijke risico’s in de keten en adviseert bedrijven over de toe te passen oplossingen die derving zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Dit doet Praxas al ruim 15 jaar, binnen een grote variëteit aan sectoren die stuk voor stuk te maken hebben met een logistieke uitdaging als het gaat om transportrisico’s zoals vocht, temperatuur, schimmel, ethyleen, breuk en diefstal.

Keteninzicht creëert bewustwording

Samen met de klant analyseert Praxas de distributieketen van A tot Z om de knelpunten te kunnen bepalen. Waar wordt een specifiek transport het meest blootgesteld aan welke risico’s? En welke gevolgen zijn er? Voor de leverancier, maar ook voor de transporteur en de uiteindelijke ontvanger. Veel bedrijven zijn zich niet 100% bewust van de risico’s en de gevolgen wanneer hun goederen aan deze risico’s worden blootgesteld. Praxas kijkt dan ook altijd naar het waardeverlies wanneer derving of verlies optreedt. Dit is vaak groter dan men denkt.

“Vaak wordt gekeken naar het verlies van de goederen zelf, maar wordt de verkoopwaarde van de producten vergeten. De bewustwording die Praxas creëert geeft bij de klant vaak een andere kijk op het organiseren van een (kosten)efficiënte keten. Voorkomen is namelijk beter dan genezen”, zegt Bob van Velden.  

Variëteit aan oplossingen 

Hoewel Praxas een grote diversiteit aan oplossingen kan bieden, zijn er een aantal oplossingen die zich reeds hebben bewezen in de sector.

Zo speelt Praxas in op veiligheidsrisico’s als diefstal en verlies met een innovatief track & trace systeem dat real-time inzicht geeft in de locatie van een transport, maar daarnaast ook zaken als temperatuur, licht, luchtvochtigheid en schokken detecteert. Het systeem wordt continu doorontwikkeld zodat het perfect blijft aansluiten aan de behoeften van de markt.  

Vocht in een container is een risico dat veelvuldig voorkomt en grote gevolgen kan hebben. Praxas levert speciale containerisolatie die de kans dat producten door condens beschadigen verkleinen. Ook het assortiment aan droogmiddelen zorgt ervoor dat vocht uit de container wordt onttrokken zodat schade wordt voorkomen.

Speciaal voor luchttransporten biedt Praxas hoezen die strak over een pallet kunnen worden getrokken, en die met name worden toegepast op temperatuurgevoelige producten en producten met een beperkte houdbaarheid. Farmaceutische bedrijven en luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld zijn al enthousiast over de bewezen prestaties en maken er dankbaar gebruik van.

En dit is nog maar een klein deel van de oplossingen die Praxas biedt binnen de logistieke sector. Teneinde derving te voorkomen, gaat Praxas dagelijks met haar klanten in gesprek over het optimaliseren van de distributieketen. Geen keten is hetzelfde, en met de kennis die Praxas in huis heeft weet zij altijd de meest passende oplossing te bieden.

Transport & Logistics 17-19 oktober Antwerpen

Van 17 tot en met 19 oktober 2017 kunt u Praxas vinden op de vakbeurs Transport & Logistics in Antwerp Expo te Antwerpen. Hier vertellen de Praxas medewerkers u meer over keteninzicht en ketenoptimalisatie én kunt u bovengenoemde oplossingen live aanschouwen. Bovendien maakt u kans op een helikoptervlucht boven de Haven van Antwerpen.

We protect your shipment!

Meer informatie?

www.praxas.com

info@praxas.com

Hal 1, Stand 1.058

 

Categorieën: Transport & logistiek