Search

Praxas nieuwsartikelen

Ketenbrede logistieke aanpak is de oplossing voor derving Article Rating

Ketenbrede logistieke aanpak is de oplossing voor derving

Schade tijdens transport en opslag, veroorzaakt door vocht, breuk, schimmel, ethyleen, temperatuurschommelingen, diefstal of verlies, is geen onbekend probleem binnen de sector Transport & Logistiek. Goederen worden in de distributieketen voortdurend blootgesteld aan verschillende risico’s, waar ze niet altijd tegen bestand zijn. Het blijft daarom een grote uitdaging om transporten dusdanig te organiseren dat producten uiteindelijk schadeloos bij de eindgebruiker terecht komen. Nu valt af te vragen of dit slechts een kwestie is van aansprakelijkheid en wettelijke richtlijnen en op welke wijze de vervoerder, dan wel de verzender, verzekerd is tegen beschadiging of verlies van goederen tijdens het transport. Bob van Velden, oprichter en directeur van Praxas, denkt van niet. 

Een beschadigd of verloren product kent meerderde nadelen. Te denken valt aan de impact op de ketenefficiëntie, wanneer goederen niet volgens planning arriveren bij de eindklant en het traject opnieuw moet worden ingezet. De afwikkeling bij de verzekeringsmaatschappij, ook een kwestie van tijd en geld. In beide gevallen wordt weer een deel van die kostbare capaciteit gevraagd, die wat mij betreft beter kan worden besteed”, aldus Bob van Velden. “Bovendien”, geeft hij aan, “is de kans groot dat in het geval van een beschadigd of verloren transport, de eindklant ontevreden is. Hij heeft zijn zending immers niet, te laat, of defect ontvangen. Dit kan van invloed zijn op de samenwerking in de toekomst.” 

Praxas voorkomt derving 

Praxas heeft een heel duidelijk doel, en dat is het voorkomen van derving. Hierbij wordt met name ingezoomd op het begin van de distributieketen. Waar bij veel organisaties pas iets wordt gedaan als het leed al is geschied, kijkt Praxas voorafgaand aan het transport naar de mogelijke risico’s in de keten en adviseert bedrijven over de toe te passen oplossingen die derving zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Dit doet Praxas al ruim 15 jaar, binnen een grote variëteit aan sectoren die te maken hebben met logistieke uitdagingen als het gaat om transportrisico’s zoals vocht, temperatuur, schimmel, ethyleen, breuk en diefstal. 

Keteninzicht creëert bewustwording

Samen met de klant analyseert Praxas de distributieketen van A tot Z om de knelpunten te kunnen bepalen. Waar wordt een specifiek transport het meest blootgesteld aan welke risico’s? En welke gevolgen zijn er? Voor de leverancier, maar ook voor de transporteur en de uiteindelijke ontvanger. Veel bedrijven zijn zich niet 100% bewust van de risico’s en de gevolgen wanneer hun goederen aan deze risico’s worden blootgesteld. Praxas kijkt dan ook altijd naar het waardeverlies wanneer derving of verlies optreedt. Dit is vaak groter dan men denkt. 

“Vaak wordt gekeken naar het verlies van de goederen zelf, maar wordt de verkoopwaarde van de producten vergeten. De bewustwording die Praxas creëert geeft bij de klant vaak een andere kijk op het organiseren van een (kosten)efficiënte keten. Voorkomen is namelijk beter dan genezen”, zegt Bob van Velden.   

Transparantie in de keten met test

Praxas biedt een grote diversiteit aan oplossingen die de risico’s die derving veroorzaken minimaliseren, echter zal het beste resultaat worden behaald als eerst inzichtelijk wordt wat er nu eigenlijk gebeurt in die logistieke keten. Deze transparantie is te creëren in de vorm van een ketentest, waarbij Praxas de klant van A tot Z begeleidt in het testen van een transport, teneinde inzicht te verkrijgen in de externe condities tijdens dit transport en de gevolgen die deze condities hebben voor de goederen. Praxas doet metingen door bijvoorbeeld dataloggers mee te zenden, net als de beschermingsmiddelen waarvan verwacht wordt dat deze bepaalde risico’s kunnen reduceren. Aan het einde van het transport volgt een uitgebreid rapport waarin specifieke informatie laat zien welk effect de externe condities hebben gehad op de goederen van de klant, en welke oplossingen er zijn om dit in de toekomst te voorkomen.

Transport & Logistics 5-7 november Rotterdam 

Van 5 tot en met 7 november 2018 kunt u Praxas vinden op de vakbeurs Transport & Logistics in de Ahoy te Rotterdam. Hier vertellen de Praxas specialisten u meer over keteninzicht en ketenoptimalisatie én kunt u een deel van het assortiment live aanschouwen. Er worden verschillende korte presentaties gegeven over onder andere de ketentest, cargo covers, datarecorders, container liners en droogmiddelen. Bovendien staat u een financiële verrassing te wachten en maakt  u kans op een diner op hoogte in de Euromast in Rotterdam.

We protect your shipment! 

Meer informatie? 

www.praxas.com 

info@praxas.com 

Hal 4, Stand 4.201

 

Categorieën: Transport & logistiek