Search

Vlees

Risico's voor de vleessector

De Nederlandse veehouderij vormt de basis voor de productie van vlees. De vleessector kent de specialisaties van de varkenshouderij, de rundveehouderij, de kalverhouderij en de schapen- en geitenhouderij. Ook is er de bedrijfstak die zich bezighoudt met de slacht en verwerking tot vlees en de distributie daarvan. Ook uw bedrijf bevindt zich in de vleessector en in uw distributieketen heeft u te maken met bepaalde risico’s. De risico’s die kenmerkend zijn voor de vleessector zijn schimmel (bacteriën) en temperatuur. Risico’s die tijdens opslag en transport kunnen leiden tot derving en dus verlies. Risico’s die grotendeels te voorkomen zijn door de kwalitatief hoogstaande oplossingen die Praxas u biedt.

Klik rechts voor meer informatie over uw risico.