Search

Farmacie

Risico’s in de farmaceutische sector

De farmaceutische industrie produceert verpakte geneesmiddelen en is mondiaal gericht. De fabrikanten en importeurs leveren de geneesmiddelen meestal aan de groothandel die de verdere distributie verzorgt. De distributie van geneesmiddelen vereist een zeer nauwkeurige aanpak. Ook uw bedrijf bevindt zich in deze sector en in uw distributieketen heeft u te maken met bepaalde risico’s. De risico’s die kenmerkend zijn voor de sector farmacie zijn temperatuur, vocht en breuk. Risico’s die tijdens opslag en transport kunnen leiden tot derving en dus verlies, of binnen deze sector helaas ook tot levensbedreigende situaties. Risico’s die grotendeels te voorkomen zijn door de kwalitatief hoogstaande oplossingen die Praxas u biedt.

Klik rechts voor meer informatie over uw risico.

Laatste nieuws

Wifi datalogging in de farmacie

Wifi datalogging in de farmacie

Onderstaande casestudy toont de ervaringen van het gebruik van Wifi datalogging binnen de sector farmacie.