Search

Bloed

Risico’s in de bloedsector

In de bloedsector bevinden zich organisaties die zich bezighouden met de algehele bloedvoorziening in Nederland en die daarnaast een belangrijke rol spelen in de transfusiegeneeskunde. De omgevingsfactoren tijdens opslag en transport van bloed zijn van levensbelang. Ook uw bedrijf bevindt zich in de bloedsector en ook in uw distributieketen heeft u te maken met risico. Het meest belangrijke risico dat kenmerkend is voor de bloedsector is temperatuur. Temperatuurswisselingen tijdens opslag en transport kunnen leiden tot derving en dus verlies. Bloed is schaars en om die reden is het voorkomen van derving een doel op zich. Praxas kan hierin bijdragen door het bieden van kwalitatief hoogstaande oplossingen.

Klik rechts voor meer informatie over uw risico.